ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
ข่าวเด่น หน่วยงาน
กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
แผนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 31 ก.ค. 62 View: 26 คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 5 ก.ค. 62 View: 95 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำคู่มือด้านกัญชา วันที่ 15 มิ.ย. 62 View: 89 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดฯ (ผอ.ศอ.ปส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนราธิวาส วันที่ 15 มิ.ย. 62 View: 57 คน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษาและระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล วันที่ 4 พ.ค. 62 View: 114 คน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94ฯ วันที่ 4 พ.ค. 62 View: 58 คน
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฉบับ 2562 วันที่ 4 พ.ค. 62 View: 99 คน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่ 4 เม.ย. 62 View: 128 คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 186 คน
แผนงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มี.ค. 62 View: 66 คน
ติดตามเยี่ยมการป้องกัน บำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตสุขภาพที่ 12 และCBTxบ้านพรุหมาก จังหวัดสงขลา วันที่ 17 มี.ค. 62 View: 186 คน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 7 มี.ค. 62 View: 116 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ วันที่ 26 ก.พ. 62 View: 138 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ตรวจเยี่ยมการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ ตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 270 คน
เยี่ยมศูนย์คัดกรองกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 75 คน
ประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมาบริการ วันที่ 21 ก.พ. 62 View: 160 คน
รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ก.พ. 62 View: 184 คน
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 112 คน
การประชุมชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 169 คน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูล บสต. วันที่ 14 ม.ค. 62 View: 105 คน
ข่าวประชุม ตารางการประชุม
ไม่มีข้อมูล
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 492,250.00 Download 5 เม.ย. 60
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 116,000.00 Download 5 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 398,040.00 Download 4 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 422,650.00 Download 22 มี.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล บสต. 8 ธ.ค. 61 Download แล้ว 178 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ บสต. 20 ก.พ. 62 Download แล้ว 196 ครั้ง
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฉบับ2562 4 พ.ค. 62 Download แล้ว 216 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษาและระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล 4 พ.ค. 62 Download แล้ว 171 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 94 4 พ.ค. 62 Download แล้ว 87 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download แล้ว 1044 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 293 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 613 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 605 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผุ้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 9 ต.ค. 60 Download แล้ว 1317 ครั้ง
ข่าวสารภายใน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างคู่มือการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชา วันที่ 15 ส.ค. 62 View: 16 คน
การประชุมหารือจัดทำคู่มือการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชา และพืชสารเสพติด วันที่ 18 ก.ค. 62 View: 29 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 2 ก.ค. 62 View: 32 คน
การประชุมเพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 ก.ค. 62 View: 24 คน
ประชุมคณะทำงานพัฒนารายละเอียดระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 มิ.ย. 62 View: 35 คน
ศอ.ปส.สธ. จัดทีมวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการลงบันทึกข้อมูล บสต. ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ วันที่ 16 มิ.ย. 62 View: 51 คน
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดฯ (ผอ.ศอ.ปส.สธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดต้นแบบการบูรณาการ จ.นราธิวาส วันที่ 16 มิ.ย. 62 View: 37 คน
จัดประชุมVideo conference เรื่องการจัดทำหลักสูตรแนวทางการบำบัดกัญชาและกระท่อม วันที่ 31 พ.ค. 62 View: 42 คน
ศอ.ปส.สธ.ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 เม.ย. 62 View: 77 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผอ.ศอ.ปส.สธ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่ 4 เม.ย. 62 View: 65 คน
นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผช.ผอ.ศอ.ปส.สธ.ร่วมเป็นอภิปรายบทบาทหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 เม.ย. 62 View: 70 คน
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ รองผอ.ศอ.ปส.สธ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย วันที่ 4 เม.ย. 62 View: 73 คน
นพ.ชลอวัฒน์ อินปา ผช.ผอ.ศอ.ปส.สธ.วิทยากรยาเสพติด วันที่ 4 เม.ย. 62 View: 80 คน
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ บสต. วันที่ 27 มี.ค. 62 View: 55 คน
ประชุมคณะอนุยุทธศาสตร์การบำบัดฯ วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 104 คน
จัดประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการบำบัดรักษาฯ วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 57 คน
จัดประชุมคณะทำงาน บสต.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 65 คน
ลงพื้นที่สงขลาเขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 มี.ค. 62 View: 68 คน
ศอ.ปส.สธ.สนับสนุนการเป็นวิทยากรให้แก่สำนักอัยการ วันที่ 26 ก.พ. 62 View: 64 คน
ศอ.ปส.สธ.สนับสนุนวิทยากรบรรยายแก่กองทัพเรือ วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 85 คน
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1863
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2019 ncmc.moph.go.th All rights reserved.